telefoonnummer

Huurpuntentelling

Het puntensysteem wordt ook het woningwaarderingsstelsel genoemd. De punten geven de kwaliteit van een huurwoning weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte en voorzieningen in de woning, krijgt punten op basis van een aantal criteria. Er zijn aparte puntensystemen voor o.a. zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen.

Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de pagina
> huurpuntentelling

Waarom huurpuntentelling.nl

Huurpuntentelling.nl is een onafhankelijke partij die de belangen van de klant behartigd en niet specifiek de belangen van een bepaalde groep of groepen. Door goede kennis van beleid, wet- en regelgeving kunnen wij voor u de juiste puntentelling (WWS) opstellen. Het opstellen van een puntentelling lijkt simpel maar het tegendeel is waar. Goede kennis en ervaring is belangrijk.

Daarnaast hebben wij regelmatig contact met het ministerie van BZK en de landelijke huurcommissie om misverstanden te voorkomen en om kritische vragen te stellen die kunnen leiden tot verandering en/of verbetering van het puntensysteem.

Let op voor de (online) systemen die beschikbaar zijn voor huurpuntentellingen. Deze zijn allemaal of nagenoeg allemaal incorrect en/of niet volledig.

Energielabel of Energie-Index

Sinds 1 juli 2011 kan het energielabel en per 1 januari 2015 de Energie-Index (EI) ingebracht worden in de huurpuntentelling. Het energielabel of de Energie-Index heeft een aanzienlijk effect op de puntentelling en het is daarom raadzaam te overwegen om het energielabel of de Energie-Index in te brengen in de huurpuntentelling.

Door een Europese richtlijn, moet er bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw of woning op het moment van transactie een energielabel of de Energie-Index aanwezig zijn.

Kijk voor meer informatie op de pagina
> energielabel

Nieuws