telefoonnummer

Energielabel

Energielabel (woning)

Door een Europese richtlijn, moet er bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw of woning op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouw gebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is.

De NEN-2580 is de branche brede meetinstructie voor de oppervlakte van een gebouw. Zo weet u exact de oppervlaktes van een woning.

Energieadvies woning (EPA-W)

Met een maatwerkadvies krijgt u uitgebreid inzicht in besparingsmogelijkheden die een woning biedt. Ook krijgt u op duidelijke wijze inzicht in de kosten die energiebesparende maatregelen met zich meebrengen en uiteraard in de besparingen die er kunnen worden gerealiseerd.

Energielabel-PLUS

Het energielabel-plus is een energielabel en energiebesparingsrapport waar het 'verplichte' energielabel nog maar slechts een heel klein onderdeel van is.
Het is een energiebesparingsrapport, op maat toegesneden voor de betreffende woning. Zo wordt het energielabel een item wat niet langer discussie oproept, maar werkelijk een toegevoegde waarde biedt tijdens het aan- en verkoopproces van een woning!

Tevens standaard een gratis NEN-2580 Meetcertificaat inbegrepen!

Effect van het energielabel

Het effect van het inbrengen van het energielabel in de huurpuntentelling kan zeer aanzienlijk zijn. Voor de verschillende labels kunnen verschillende punten worden toegekend aan het huurpuntenstelsel. Het aantal punten is afhankelijk van de hoogte van het energielabel en van het type woning.

energielabel effect huurpuntentelling

Tarieven

Keuring Prijs
Energielabel woning € 190,-
Energieadvies woning (EPA-W) € 250,-
Energielabel i.c.m. NEN 2580 € 200,-
Energielabel-PLUS € 215,-
Energielabel zakelijk op aanvraag

Prijs: De genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.

Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
Meerprijs per 100 m³: € 35,-.

Combinatiekorting: Bij meerdere keuringen in één opdracht, voor hetzelfde adres, ontvangt u
€ 40,- korting op iedere tweede en volgende keuring.

Puntensysteem en energielabel

Per 1 juli 2011 speelt de energieprestatie (uitgedrukt in het energielabel)  een grotere rol in de berekening van het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. Tot 1 januari 2014 geldt nog een overgangsregeling.

Veranderingen in puntenberekening Sinds 1 juli 2011 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) veranderd. Tot 1 juli 2011 telden sommige energiezuinige of energiebesparende woningvoorzieningen mee voor het puntenaantal van zelfstandige huurwoningen. Sinds 1 juli 2011 telt het energielabel mee als geheel.

Daarmee vervallen in het puntensysteem voor zelfstandige woningen de volgende punten:

  • privéketel in de woning (3 punten);
  • privéhoogrendementsketel (5 punten);
  • collectieve hoogrendement stookinstallatie;
  • thermostatische ventielen per vertrek (1/4 punt per vertrek, maximaal 4 punten);
  • c.v.-combi (het warmwater deel) (1 punt);
  • doorstroommeters van collectieve verwarmingsinstallaties (1 punt);
  • warmte-isolatie (maximaal 15 punten).


Overgangsregeling

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) met waardering van het energielabel geldt niet direct voor iedereen:

  1. het nieuwe WWS geldt voor wie op of na 1 juli 2011 een nieuw huurcontract afsluit;
  2. het nieuwe WWS geldt als de woning een energielabel heeft.

Pas per 1 januari 2014 gaat de waardering van het energielabel gelden voor alle zelfstandige woningen.