telefoonnummer

Huurpuntentelling

Huurpuntentelling

Het puntensysteem wordt ook het woningwaarderingsstelsel genoemd. De punten geven de kwaliteit van een huurwoning weer. Elk onderdeel, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten op basis van een aantal criteria. Er zijn aparte puntensystemen voor o.a. zelfstandige woningen en onzelfstandige woningen.

Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Energielabel: sinds 1 juli 2011 kan het energielabel ingebracht worden in de huurpuntentelling. Het energielabel kan een positieve invloed hebben op het eindresultaat van de huurpuntentelling.

Kijk voor meer informatie op de pagina
> energielabel

Puntensysteem en WOZ: sinds 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem (of huurpuntentelling) waarbij de WOZ-waarde van de woning meetlet in de berekening van de woning. Daarbij zijn de volgende onderdelen komen te vervallen:

  • woonvorm
  • woonomgeving
  • hinderlijke situaties
  • schaarste punten

Berekening punten voor de WOZ-waarde: Berekening punten voor de WOZ-waarde Bereken de punten voor de WOZ-waarde als volgt:

Voor elke € 7.900 van de WOZ-waarde: 1 punt.

Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 120: 1 punt.

Tarieven

aantal woningen prijs huurtelling prijs advies
1 € 200,00 € 50,00
2 - 4 € 180,00 € 40,00
5 - 9 € 160,00 € 30,00
10 - 15 € 140,00 € 20,00
> 15 op aanvraag op aanvraag

tarieven huurpuntentelling

Voorbeelden:

Huurpunten (aantal) prijs huurtelling advies (aantal) prijs totaal
2x € 360,00 1x € 400,00
1x € 200,00 - € 200,00
5x € 800,00 5x € 950,00
1x € 200,00 1x € 250,00

Toelichting

Aantal woningen: hiermee wordt bedoelt het aantal woning in hetzelfde complex of gebouw waarvoor de (gelijktijdige) aanvraag is gedaan voor de puntentelling(en).

Advies: mocht de uitkomst van de puntentelling(en) niet naar wens zijn, dan kunnen we u adviseren om bepaalde maatregelen te treffen in de woning en/of het gebouw om verbetering te realiseren met betrekking tot de puntentelling(en).

Prijs: De tarieven zijn voor zelfstandige woningen en voor onzelfstandige woningen gelijk. De genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.


Werkzaamheden

  • De woning(en) wordt digitaal ingemeten
  • Opname voorzieningen in de woning(en) en het gebouw
  • Fotorapportage van de woning(en)
  • Uitwerking puntensysteem
  • Digitaal rapport huurpuntentelling(en)